Niebawem rusza Park Dźwięków w Dąbrówce!

Wizyta w Parku Dźwięków zakłada trzy scenariusze, stworzone dla różnych grup wiekowych: przedszkola, podstawówki oraz szkoły ponadpodstawowej. Każdy ze scenariuszy składa się z różnych modułów, które mają na celu:

  • kształcenie słuchu
  • ćwiczenie percepcji i koncentracji uwagi, słuchania ze zrozumieniem
  • rozwijanie koordynacji ruchowej i orientacji w przestrzeni
  • rozbudzanie ciekawości otaczającym świata
  • wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania oraz grania na instrumentach
  • rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmiany tempa i dynamiki

Całość zostanie zakończona uroczystym pasowaniem i nadaniem specjalnych imion związanych z dźwiękiem (np. Gama,
Melodia, Ćwierćnuta, Echo, Szelest etc.) oraz wręczeniem dyplomów.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Park Dźwięków